Місця для рекламоносіїв

Надання місця для розміщення рекламоносіїв
у КП «Харківський метрополітен»

 

Для отримання місця для розміщення рекламоносіїв на території метрополітену, рекламодавець або уповноважена ним особа, подає заяву генеральному директору КП «Харківський метрополітен».

У заяві повинні бути вказані точні поштові та банківські реквізити організації (підприємства, приватного підприємства, фізичної особи), та координати особи, відповідальної за використання рекламного місця, термін користування рекламним місцем, номер телефону для оперативного зв’язку з Клієнтом.

В усіх випадках Клієнт повинен надати:

а) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
б) копію свідоцтва про реєстрацію платника податку;
в) витяг із Статуту підприємства щодо юридичного статусу підприємства та його місцезнаходження, а також повноважень посадової особи, яка підписує Договір, та наказ про її призначення;
г) довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок контрагента, з зазначенням всіх банківських реквізитів (розрахунковий МФО, код ЄДРПОУ);
д) довідку про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

При розташуванні рекламних щитів до заяви необхідно додати наступні документи:

- паспорт рекламної конструкції;
- фотографію рекламної конструкції, яку планується розташувати на території підприємства ;
- комп’ютерну візуалізацію місця розташування конструкції;
- оригінал-макет рекламного зображення;
- візуалізацію логотипу власника, розташованого на конструкції.

Подана заява підлягає розгляду в встановлений законодавством строк.

Перелік вільних місць для розміщеня реклами на станціях метрополітену.

За більш детальною інформацією з приводу отримання місця для розміщення рекламоносіїв в КП «Харківський метрополітен» звертатися до відділу розвитку та контролю непрофільних послуг за телефоном: +38 (057) 730-38-86.